Umbhobho woGutyulo / ukuFakelwa kwemibhobho yoGutyulo